Práce se skupinovou dynamikou

Kód předmětu: XS350 (podzimní semestr)
Lektoři: Petr Sucháček, Petr Holík, Roman Szomolai


Předmět probíhá blokově.

Po absolvování kurzu bude student schopen:

  • pojmenovat základní principy fungující ve skupině
  • pozorovat skupinu a pojmenovávat procesy, které se v ní dějí
  • předvídat, jak bude skupina reagovat na určité podněty
  • navrhovat kroky, které povedou k žádoucí změně ve skupině

 

Výuka probíhágroup_around_fire v učebně J4 a v jejím blízkém okolí. Můžete se těšit na pravidelné střídání aktivit, jejich rozbor a přesah do teorie skupinové dynamiky. Pokud budete mít zcela konkrétní zakázku, co byste chtěli vědět/znát/zažít/vyzkoušet a sdělíte nám to, je vysoce pravděpodobné, že se vaše přání vyplní.