Design experimentálních lekcí


  • Chcete si zkusit vytvořit vlastní výukovou lekci?
  • Chcete si vyzkoušet, jaké to je učit a co všechno obnáší příprava?
  • Chcete získat rady a návody od science performerů?

Rozvíjíme předmět Zájmová a projektová praxe. Doposud jste mohli získat kredity za vedení kroužků, kurzů a korespondenčních seminářů v příslušných vzdělávacích institucích. Nově budete moci získat zkušenosti v této oblasti přímo na půdě MU tvorbou vlastních experimentálních lekcí a jejich následnou praxí při vedení kroužků. Pojďte s námi vytvořit kroužky, na které budeme moci být hrdí!


Předmět: Zájmová a projektová praxe

Cíl předmětu: Vyzkoušet si vedení a přípravu volnočasového kroužku/kurzu pro studenty středních škol (ppř. žáky druhého stupně základní školy).

Realizace předmětu: Výuka má dvě fáze. 1) Každý student vytvoří 1-3 experimentální lekce dvouhodinového kroužku pro studenty střední školy. Výstupem takové přípravy bude sepsání podkladů pro realizaci lekce, postup a výroba experimentů, ale i kompletní příprava materiálu, který bude po odsouhlasení zajištěn z financí MU. 2) Připravené lekce student odučí za přítomnosti vyučujícího se studenty kroužku v posledním měsíci semestru. V průběhu semestru bude také student mít možnost zúčastnit se minimálně dvou lekcí, ve kterých mu performeři Divadla fyziky ÚDiF a trenéři komunikačního tréningu či další učitelé (Mgr. Ondřej Přibyla, Mgr. Václav Piskač) předají vlastní zkušenosti a rady do příprav kroužku i samotné výuky.

Vyučující: Mgr. Vojtěch Procházka a Mgr. Barbora Mikulecká, studenti PřF MU a performeři Divadla fyziky ÚDiF. Mimořádní vyučující: Mgr. Ondřej Přibyla, Mgr. Václav Piskač a další.

Poznámka: Anotace předmětu a informace nejsou na ISu aktualizovány. Předmět bude realizován na PřF, následné kroužky nejspíše přímo v prostorách některé z brněnských škol nebo na PřF.

Kredity: Studenti budou moci získat 1-3 kredity dle vynaloženého času a množství připravených lekcí a odučených hodin kroužku.

Ukončení: zápočet.

Připravovaná témata kroužku:
1) optické přístroje
2) pájení
3) monočlánek
4) telegraf
5) žárovka
6) elektrolytické pokovování
7) spektroskop
8) parní stroj
i libovolné další

Pro více informací: mikulecka.bara@gmail.com.

 

4-vedecke-vyroby-26 4-vedecke-vyroby-52