Prostor J4

Co je J4?

J4 je kódové označnení učebny v areálu Přirodovědecké Fakulty MU na Kotlářské. Předměty, které zde probíhají, spojuje společná filozofie a lektorský tým. Předměty jsou zaměřené na tréning praktických dovedností užitečných pro učitele a všechny kdo pracují s lidmi.

Filozofie

J4 je označení pole, ležícího mimo černá a bílá políčka šachovnice …a symbolický odkaz na verš Růmího, perského básníka: Za představami o správném a špatném je místo… tam se potkáme. Tohoto ducha se snažíme dát do výuky, která zde probíhá.

Poznámnka pro ty, kteří si potrpí na přesnost překladu: verš od Rúmího v angličtině “Out beyond ideas of wrongdoing and rightdoing there is a field. I will meet you there.”