Inspiratorium

Kód předmětu: XS020 (podzimní semestr), F2452 (jarní semestr – zaměření na design výukových aktivit) – Přírodovědecká Fakulta
Lektoři:
Hana Vrtalová, Marek Boček

Kite_1

Být učitelem je tak trochu jako být prorokem. Připravujete své studenty na dobu, která zatím nenastala a kterou si jen těžko dokážeme představit.

(Honza Drábek, student podzim 2013)


Možná ten předchozí výrok zní trochu pateticky. Jestli se vám nelíbí slovo prorok, nahraďte si je jiným. Každopádně kdokoliv, kdo nějak učí (tedy nejen učitel, ale i rodič, vedoucí skautu, šéf, kolega, …) ovlivňuje budoucí generace a má jedinečnou možnost jim otevírat dveře.


inspire1 V Inspiratoriu se snažíme ukázat, jak inspirovat a jak být učitelem. A protože na to neexistuje návod, je našim hlavním nástrojem experiment. Prostě zkusíme vytvořit situaci, která přináší učení nebo nějakou inspiraci, a pak společně hledáme, zda to fungovalo a co si z toho můžeme vzít. Prakticky to znamená, že všechny hodiny Inspiratoria mají podobný průběh: nejdříve vyzkoušíme výukovou aktivitu a pak se bavíme o tom, co si z ní můžeme vzít praktického.


Zaměření a omezení

Kdo se snaží udělat všechno, zpravidla neudělá vůbec nic. Proto se i v Inspiratoriu zaměřujeme na oblasti často opomíjené. A záměrně opomíjíme jiné, které považujeme za důležité. Celým semestrem se nejvíce prolínají tato témata:

Osobnost učitele. Víme, že osobnost, charisma nebo charakter nejdou naučit. Snažíme se ale vytvořit podmínky, ve kterých bude “osobnost” dobře růst.
Aktivita studenta. Jsme přesvědčení, že nejlépe se člověk učí, když je aktivní, když sám co nejvíce zkouší a používá to, co se chce naučit. V podzimním semestru ukazujeme jaký mohou mít výukové aktivity efekt, v jarním se pak díváme na design výukových aktivit.
Přírodní vědy pro budoucnost. Pro inspiratorium jsme vybrali témata, která většinou spadají do přírodních věd. Namísto “klasických” Newtonových zákonů nebo anatomii buňky jsou to však témata, která se zatím moc neučí (přestože jsou podle našeho přesvědčení důležitá).
Modely. Všechny přírodní vědy používají modely – tedy zjednodušení skutečnosti. Například elektrický obvod nebo mapa světa. V inspiratoriu v průběhu semestru potkáme mnoho modelů a podíváme se, jak je lze použít k učení (se).

Podmínky k zápočtu

1. Reflexe a diskuse

Forma a kritérium: Pro zápočet je třeba napsat alespoň 20 příspěvků či odpovědí v diskusních fórech, které slouží jako reflexe hodin. V ideálním případě 10 reflexí k jednotlivým týdnům a 10 odpovědí na příspěvky ostatních. Uznáváme takové příspěvky, které přinášejí nebo rozvíjejí nějakou myšlenku. (tedy neuznáváme příspěvky typu “Souhlasím, hezky jsi to napsal.”)

Proč? Hodiny Inspiratoria zcela záměrně nejsou uzavřené celky, které by vyčerpávaly téma. Spíše jsou to “otevíráky”, které se snaží probudit zvědavost a vyprovokovat k přemýšlení či dalšímu hledání informací. Kromě sdílení a vzájemné inspirování se slouží příspěvky do diskusního fóra jako dobrý tréning ve formulování vlastních myšlenek.

2. Miniprojekt

Pro zápočet je potřeba udělat “miniprojekt”, tedy zpracovat vlastní nápad , který volně navazuje na hodiny inspiratoria a napsat o něm zprávu. Zpráva může být text, dokument či stránka, na kterou se odkážete z diskusního fóra věnovaného miniprojektům. Vhodný rozsah zprávy je cca půl až jedna strana A4. Příklady miniprojektů z minulých let. (zde bude odkaz na stránku s příklady dobrých miniprojektů z minulých let)

3. “Peer-review”

Přečtěte si cizí miniprojekt a pouvažujte nad přínosem, zajímavými myšlenkami či něčím, co by stálo za další zpracování… a napište autorovi zpětnou vazbu. Jde především o tréning v dávání zpětné vazby. Vhodný formát: příspěvek v diskusním fóru věnovaném miniprojektům v rozsahu cca čtvrt až půl A4.