Dílna prezentace

Kód předmětu: PG22B66 – pro studenty pedagogiky
PG_PREZ_UZ – pro studenty učitelství na FF MU
PG_PREZ_MUcelouniverzitní předmět
Lektoři: PG22B66 – Petr Sucháček
PG_PREZ_UZ – Ingrid Čejková
PG_PREZ_MU – Inka a Petr dohromady

Dílna prezentace běží na Filozofické fakultě. Po prvním roce fungování předmětu jsme udělali lehké změny a nyní jsme již plně připraveni na vybrušování vašich prezentačních dovedností.

Student je po absolvování předmětu schopen:

  • jasně definovat téma a cíl své prezentace
  • smysluplně a cílevědomě strukturovat myšlenky v rámci prezentace
  • k prezentování využívat širokou paletu software nástrojů
  • přednést kvalitní prezentaci konferenčního formátu
  • podávat a přijímat relevantní zpětnou vazbu

Předmět je tak trochu dvojčetem komunikačního tréninku. Zatímco na KomTru pilujeme projevy jako takové, na dílně prezentace se více zabýváme přípravou projevu/prezentace a také součinností řečníka s technologiemi (software pro prezentování, prezentér, mikrofon atd.).

V první činspire1ásti kurzu se zabýváme přípravou prezentace – výběrem tématu, stanovením jejího cíle, prací na struktuře a představení technologických možností, které se v oblasti prezentování nabízejí.

 

SpeakerV druhé části kurzu studenti prezentují své prezentace. Po prezentacích probíhá zpětná vazba, jak v menších skupinkách, tak v celé skupině. Z prezentace je pořízen videozáznam, který je poté studentům k dispozici pro lepší možnost autoevaluace a seberozvoje.

 

V prvním semestru jsme si experimentálně ověřili, že tento způsob dílny funguje. Pokud vám slova vyučujícího nestačí, přikládám jednu ze zpětných vazeb z prvního semestru fungování předmětu. Další zpětné vazby na vyžádání 😉

Markéta R. (jaro 2016):

Co ti dílna dala a vzala?

+ naučila jsem se dělat prezentace v google drivu
+ po dlouhé době někoho (vyučujícího) opravdu zajímal názor studentů (konstruktivní kritika, zpětné vazby)
+ výuka v kruhu a ne v řadách a vůbec celkové využití prostoru učebny
+ natáčení prezentací – díky tomu jsem si na svém projevu všimla spousty věcí, které mohu ještě zlepšit)
+ zaměření i na jiné faktory, než jen struktura prezentace a verbální projev mluvčího (typ publika atd.)
+ během prvních hodin jsem spolužáky z dílny poznala lépe než ty, se kterými sdílím jiné předměty už od podzimu
+ nepříliš náročná příprava mimo výuku, všechno podstatné jsem se dozvěděla na hodinách, doma už to jen zpracovala

= časové rozvržení hodiny, hlavně tedy počet prezentací v jedné hodině – 4 najednou už se nedaly zvládnout vnímat

Takže za mě palec hore! Pro mě byla dílna jeden z mála světlých bodů (možná jediný) v tomto semestru 🙂